Koncentrator tlenu OC-5

Koncentrator tlenu jest urządzeniem generującym powietrze o stężeniu tlenu wynoszącym 93% +/- 3% przy wykorzystaniu powietrza z otaczającego nas środowiska. System oczyszczenia tlenu zaprojektowany jest specjalnie do stosowania w terapii tlenowej. W dzisiejszych czasach wielu pacjentów boryka się z chorobami serca, płuc i innymi związanymi z oddychaniem - to urządzenie jest stworzone dla nich, nadaje się zarówno do terapii wewnątrzszpitalnej jak i domowej. Za pomocą kaniuli nosowej połączonej z urządzeniem, pacjent może otrzymywać bezpośrednio wysokie stężenie tlenu.

Terapia tlenowa powinna być przeprowadzana pod okiem lekarza lub uprawnionych do tego osób w przeciwnym wypadku może spowodować zagrożenie życia pacjenta. Urządzenie należy stosować po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi

Opis poboczny:

  • podwójnie filtrowane powietrze
  • w zestawie cewnik do tlenu
  • w zestawie nawilżacz powietrza
  • przepływ tlenu 0,5 – 5 l/min
  • koncentracja tlenu w przedziale 90% - 96%
  • wyświetlacz LCD
  • cyfrowy licznik przepracowanych godzin
  • solidna obudowa
  • system alarmów głosowych i wizualnych